Boscompensatie bij ontbossing

Boscompenseren.be is de marktplaats van Vlaanderen waar partijen die moeten ontbossen in contact kunnen komen met bebossers. Werk samen aan uw boscompensatie in natura.

Nieuwsflash

De Vlaamse Regering heeft besloten om de bosbehoudsbijdrage te verhogen. Voor elke stedenbouwkundige aanvraag die bij de vergunningverlener wordt ingediend vanaf 1 juli 2019 wordt de bosbehoudsbijdrage vastgesteld op € 3,62,-/m². Deze bosbehoudsbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Het nieuwe boscompensatieformulier vindt u bij het veld ‘formulieren’. De bosbehoudsbijdrage is een vastgesteld bedrag vóór toepassing van de compensatiefactor.

Via boscompenseren.be hebben partijen die voor een ontbossing moesten compenseren overeenkomsten kunnen sluiten voor een oppervlakte van meer dan 1.038.000 m2.