Merelbeke (748)

Merelbeke (748)

Oppervlakte: 
4 020,00m²
Vraagprijs: 
3,56€/m²
Creatie van belangrijke bosuitbreiding met zeer hoge ecologische meerwaarde doordat op dit akkerperceel, naast bebossing, ook amfibieënpoelen worden aangelegd voor de kamsalamander die een habitatrichtlijnsoort is van het er net naast gelegen habitatrichtlijngebied BE2300044-2. Tevens wordt de beplanting gekozen in functie van wilde bestuivers en bijen. Contacteren via ivo.adam@merelbeke.be
Kadastergegevens: 
6, B, 463G2
Vergunning: 
Ik heb een vergunning bebossen gekregen
Wie draagt zorg voor bebossen?: 
Aanbieder
Natuurlijke verjonging of beplanten?: 
Beplanten

Contacteer de eigenaar

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.